In-pact en Dotes hebben in het afgelopen jaar, onder de gezamenlijke vlag van de Nederlandse stichting The Holland Safety & Security Association (THSA), gewerkt aan het ontwerp en investeringsplan voor een multidisciplinaire Veiligheidsacademie in Colombia.
Het doel van dit ontwerp is om in Colombia een Veiligheidsacademie te bouwen.

Een academie waar studenten opgeleid en getraind kunnen worden voor uiteenlopende functies in de veiligheidssector.

Het ontwerp is uniek, omdat het voorziet in een inrichting van een multidisciplinaire Veiligheidsacademie die studenten opleidt tot functies voor alle echelons binnen organisaties. En hierdoor impliciet professionals creëert die moeiteloos tussen en met verschillende (veiligheids)organisaties kunnen acteren, een noodzaak voor multidisciplinaire samenwerking.

GeschiedenisK10
Colombia wil de veiligheid in het land op een hoger plan brengen. Hiervoor kijkt ze naar ontwikkelingen en innovatieve concepten in andere landen. Reeds in september 2015 heeft een achttal Nederlandse bedrijven zich gepresenteerd in Colombia door deel te nemen aan een demonstratieproject. Voor de korte termijn kwamen hier samenwerkingsverbanden uit voort.

Voor de lange termijn werd er gekeken naar het opzetten van een multidisciplinaire academie gericht op het opleiden van professionals werkzaam in het veiligheidsdomein.
In-pact en Dotes schreven een businessplan voor de realisatie van deze veiligheidsacademie.

Realisatie
De realisatie van de academie is een meerjarenplan en bestaat uit twee hoofdprojecten.
Het eerste project behelst de fysieke bouw van de infrastructuur, accommodatie en trainingsobjecten. In dit project wordt de bouw van leslokalen, kantoorruimten, trainingsobjecten voor bijvoorbeeld brandbestrijding gerealiseerd en de aanleg van wegen. Diverse Nederlandse en lokale bedrijven staan gereed om aan de bouw van de academie te beginnen.

Het tweede project gaat over de inrichting van de organisatie en de implementatie van de bedrijfsvoering. In dit project worden de trainingen en opleidingen, de ondersteunende afdelingen en het management van de academie opgezet en geoperationaliseerd.
Een jaar na de start van de bouw gaan de deuren open voor de eerste studenten. Dan zullen nog niet alle onderdelen van de academie af zijn maar is er voldoende mogelijkheid om de eerste studenten op te leiden.

Hondengeleider

In de eerste jaren zal de academie zich vooral richten op de vakopleidingen en bekwaamheidstrainingen op operationeel niveau. Wanneer deze draaien worden het curriculum voor de Hbo-opleiding en de Masteropleiding verder uitgewerkt. De verwachting is dat de multidisciplinaire Hbo-opleiding drie jaar na de start van de operationele opleidingen kan gaan beginnen.

Kennisontwikkeling
De initiële opleidingen van de academie zijn inmiddels goed in kaart gebracht.
Bij de doorontwikkeling worden zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven in de gelegenheid gesteld om hun trainingsaanbod voor de academie te presenteren. Dit opleidingsaanbod zal een bijdrage moeten leveren aan de professionalisering van de veiligheidskundigen in Colombia zodat uiteindelijk de veiligheid in Colombia op een hoger niveau komt.

Werkgelegenheid
De realisatie van een multidisciplinaire Veiligheidsacademie in Colombia is een werkgelegenheidsmotor voor het land. De verwachting is dat er een grote behoefte komt aan (om)scholing. De academie maakt het mogelijk om de om- en bijscholing te realiseren.
De academie biedt tevens de gelegenheid aan studenten van omringende landen om in Colombia een training of opleiding te volgen.

Samenwerking
Het project is mede tot stand gekomen door de samenwerking van lokale en nationale overheden in Colombia, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade in Colombia en het Holland House in Bogotá.

Save

"Het is prachtig dat het inrichten van het proces Handhaven ertoe heeft geleid dat het werk er eenvoudiger op is geworden."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel