Social media: gemeengoed maar toch een relatief nieuw verschijnsel. De mogelijkheid om heel snel en heel gemakkelijk te communiceren met een grote groep individuen heeft grote gevolgen voor het communicatieproces tijdens een ramp of crisis. Maar wat zijn nu precies die implicaties? Wat zijn de valkuilen en mogelijkheden?

Lees meer...

Bundeling van krachten

In-pact heeft zich met een groep van mondiaal opererende bedrijven - met medewerking van de Kamer van Koophandel Rotterdam - onder één naam verenigd: The Holland Safety & Security Association (THSA).

Lees meer...

Dit artikel is eerder in het Engels gepubliceerd bij de Universiteit Utrecht.

Introductie

Om de huidige tekortkomingen in de jeugdzorg het hoofd te bieden, wordt momenteel toegewerkt naar een nieuw stelsel van organisaties en verantwoordelijkheden.

Lees meer...

“Bij overvallen gaat er veel tijd verloren, voordat de goede informatie beschikbaar is. Met Live View gaat dat veranderen.” Aan het woord is Maarten van Poppel, de projectleider High Impact Crime van de politie-eenheid Zeeland -West-Brabant. Hij weet waar hij het over heeft, want een groot deel van zijn tijd is hij actief als projectmanager van het landelijk programma Live View.

Lees meer...

"Bovendien is verbeteren altijd mogelijk en de ervaringen in de afgelopen periode hebben ons geleerd dat de nieuwe inzichten een kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing mogelijk maken."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel.