“Alle verwachtingen en prognoses rond de uitrol van Burgernet zijn overtroffen, Burgernet werkt!” Dit zei minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 12 december 2011 bij het in ontvangst nemen van de eindrapportage Burgernet in Utrecht. Inmiddels heeft Burgernet ruim 700.000 deelnemers en is Burgernet operationeel in circa 280 gemeenten.

Lees meer...

De overgang van de papieren naar de digitale opslag is in volle gang. De Nationale Politie heeft de uitdaging een digitaal archief te organiseren dat een bijdrage levert aan de informatievoorziening in Nederland. De visievorming op de documentaire informatievoorziening (DIV) heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lees meer...

Het multidisciplinaire stuurproces voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing is van de zomer beschreven. Dit proces heeft uiteraard een relatie met de uitvoerende hulpverleningsprocessen. In dit artikel wordt die toegelicht, inclusief de vraag: “En hoe nu verder?”

Lees meer...

Het onderwerp toekomstscenario’s duikt bijna dagelijks op in de diverse media. Wat hierbij opvalt is de rol die toekomstscenario’s vandaag de dag vervullen, zowel voor overheden, het bedrijfsleven en niet in de laatste plaats voor het individu.

Lees meer...

"Doordat de kennis van burgers en toezichthouders veelal niet gedeeld wordt, hebben we geen realistisch beeld van het gedrag van jongeren."

Dennis van Genderen
Netwerker

Bekijk dit artikel