Informatiedeling anno 2011: Alle informatie (tekst en foto’s) wordt naar de centralist gemaild, die ze opneemt in het eigen informatiesysteem. Zou dat ook slimmer (en minder arbeidsintensief) kunnen? Knippen en plakken is toch meer iets voor de basisschool.

Lees meer...

'Crisisplan en de witte kolom' was de titel van het eerste congres van de witte kolom. In Arnhem verzamelden beleidsmakers zich om met elkaar van gedachte te wisselen over de veranderingen die onherroepelijk gaan plaatsvinden in de witte keten.

Lees meer...

Het inrichten van het intelligenceproces van de KMar heeft geleid tot kwaliteitsverbetering en herwaardering van de bestaande producten, zoals strategisch criminaliteitsbeeldanalyses, profielen en contextuele informatieposities. Maar ook tot iets nieuws: het toekomstscenario.

Lees meer...

Samenwerken lukt alleen wanneer je dezelfde taal spreekt. Het multidisciplinair ontwikkelen van één ‘elektronische taal’ voor de informatie die voor iedereen van belang is, is voorwaardelijk voor ketensamenwerking.

De taal van de keten

Het lijkt wel of er geen rapportage over het functioneren van (semi)overheidsorganisaties te vinden is waarin niet staat vermeld dat de samenwerking niet goed verloopt.

Lees meer...

"Op lokaal niveau zie ik initiatieven ontstaan om de informatiedeling in de Jeugdzorg te organiseren waardoor het beter mogelijk wordt kinderen de juiste zorg te bieden."

Gerrit van de Ven
Senior adviseur

Bekijk dit artikel