"De kunst om te kunnen voorspellen wat de concurrent gaat doen zodat je vroegtijdig kunt interveniëren.", is een thema dat Martino Routier al lang bezig houdt. Vanuit zijn commerciële en bedrijfskundige achtergrond ziet hij, sinds hij in 2001 bij In-pact kwam werken, dat ook de Nederlandse politie en haar ketenpartners met dit thema bezig zijn. In de wereld van Analyse en Intelligence wordt immers gezocht naar de toekomstige acties van de criminele en andere 'concurrenten'.

Lees meer...

De antropologe Annemarie Bouman heeft onderzocht hoe de Amsterdamse politie omgaat met eerwraakincidenten. Hiermee maakt ze op verfrissende wijze duidelijk hoe de informatievoorziening van een Nederlands politiekorps (langs elkaar heen) werkt.

Lees meer...

Door inrichten proces Handhaven werk vereenvoudigd

Het inrichten van het proces handhaven binnen het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) heeft geleid tot een set van veertien handige sjablonen waardoor de kwaliteit van de uitvoering wordt verbeterd en het werk er een stuk gemakkelijker op is geworden.
Hiermee is voor eens en voor altijd afgerekend met de gedachte dat het inrichten van processen alleen leuk is voor de beleidsmedewerkers en leidt tot bureaucratie.

Lees meer...

In-pact heeft projecten uitgevoerd waarin intelligence
het sleutelwoord was. Tijdens de uitvoering bleek dat toekomstvoorspelling geen deel uitmaakte van de projecten. Dit is jammer omdat je sneller en beter op de hoogte kunt zijn van criminele gebeurtenissen als je dit wel doet.
Met de ervaring opgedaan in de (bijzondere) opsporingsdiensten IPOL, DINPOL, SIOD, FIU en Koninklijke Marechaussee heeft In-pact een training ontwikkeld waarin het kunnen voorspellen van de toekomst centraal staat.

Lees meer...

"De GHOR is het voorbeeld van een goed werkende netwerk-organisatie binnen de OOV-sector."

John Rassin
Senior adviseur