Alleen structuur is onvoldoende

De Wet veiligheidsregio's geeft kaders, eisen en structuren.
Maar is daarmee de risicobestrijding en crisisbeheersing georganiseerd?

Lees meer...

 

Burgers actief betrekken in heterdaadsituaties
is de sleutel om concrete zaken op te lossen.

Vanuit deze gedachte bedacht de politieman Jan Kees van Baardewijk eind jaren negentig Burgernet. Het lijkt een voor de hand liggende gedachte maar het is een breuk met het verleden waarin het mandaat voor het optreden in specifieke, urgente en acute gevallen van criminaliteit of hulpverlening was voorbehouden aan de politie en andere hulpverleningsdiensten.

Lees meer...

Overlast

Leefbaarheid is iets wat we met elkaar realiseren.
Leefbaarheid maakt dat de omgevingsfactoren zodanig zijn ingevuld dat burgers zich kunnen ontplooien en zich prettig voelen.

Leefbaarheid is ook broos want er zijn talloze bedreigingen die het verstoren.

Lees meer...


Alleen structuur is onvoldoende

De Wet veiligheidsregio's geeft kaders, eisen en structuren. Maar is daarmee de risicobestrijding en crisisbeheersing georganiseerd? In dit artikel wordt betoogd dat dit niet het geval is en wordt aangegeven waar de aandacht naar uit zou moeten gaan.

Lees meer...

"De betrokkenheid gaat verder dan ambtelijke betrokkenheid. Iedereen staat echt achter het Burgernet-gedachtengoed."

Edwin te Velde
Adviseur

Bekijk dit artikel