Het EENA congres is het grootste congres ter wereld op het gebied van 112 alarmcentrales. Ruim 450 deelnemers van bijna alle Europese landen namen dit jaar deel. Maar ook landen als China en Australië waren vertegenwoordigd en deelden hun ervaringen. Dit jaar werd het driedaagse congres in Boekarest georganiseerd en aan Nederland werd gevraagd om het concept Burgernet toe te lichten.

Lees meer...

Social engineering of social hacking, is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen. Dit door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te vallen object kan komen.

Lees meer...

Acht Nederlandse bedrijven, waaronder In-pact, verbonden aan de stichting The Holland Safety & Security Association (THSA) hebben de krachten gebundeld en zijn gekomen tot de realisatie van een demonstratieproject in Colombia in maart 2015. Ondanks verwachte en onverwachte tegenslagen kan gesproken worden van een succesvolle Nederlandse actie in het Zuid-Amerikaanse land. In 2013 heeft THSA, onder leiding van In-pact, een onderzoek gedaan waaruit bleek dat het veiligheidsbewustzijn in Colombia in algemene zin onvoldoende geregeld is met het gevolg dat er schade ontstaat.

Lees meer...

Jaarlijks zijn er vele inbraak- en overvalalarmen, die door centralisten van particuliere alarmcentrales (PAC ’s) worden doorgeven aan de politiemeldkamers. Meestal verloopt het contact tussen politie en alarmcentrales goed maar af en toe gaat er wat mis in de communicatie. Reden voor het programma Live View om open huisdagen te organiseren.

Lees meer...

"Doordat de kennis van burgers en toezichthouders veelal niet gedeeld wordt, hebben we geen realistisch beeld van het gedrag van jongeren."

Dennis van Genderen
Netwerker

Bekijk dit artikel