Burgernet: horen, zien en bellen
Burgernet is een innovatieve vorm van samenwerking tussen burgers, gemeente en de politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Het innovatieve zit niet zozeer in de techniek maar vooral in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de potentiële slagkracht van burgers.

Lees meer...

Project Veiligheidsonderzoeken Politie (PVOP)

Sinds september 2007 is het Project Veiligheidsonderzoeken Politie (PVOP) in uitvoering. Hoofddoel van het project is het aanwijzingsbeleid voor vertrouwensfuncties bij de politie te herwaarderen en meer in lijn te brengen met het aanwijzingsbeleid dat voor de rijksoverheid geldt. Deze herwaardering moet ertoe leiden dat in de sector politie slechts die functies worden aangewezen die uit een oogpunt van integriteit kwetsbaar kunnen zijn voor de nationale veiligheid.

Lees meer...

"Ik zie veel interventies op het bekende gedrag van criminelen. Maar het wordt pas echt mooi als je op zoek gaat naar de voorspelbare beweging."

Martino Routier
Senior adviseur

Lees meer over deze training