Burgernet: horen, zien en bellen
Burgernet is een innovatieve vorm van samenwerking tussen burgers, gemeente en de politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Het innovatieve zit niet zozeer in de techniek maar vooral in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de potentiële slagkracht van burgers.

Lees meer...

Project Veiligheidsonderzoeken Politie (PVOP)

Sinds september 2007 is het Project Veiligheidsonderzoeken Politie (PVOP) in uitvoering. Hoofddoel van het project is het aanwijzingsbeleid voor vertrouwensfuncties bij de politie te herwaarderen en meer in lijn te brengen met het aanwijzingsbeleid dat voor de rijksoverheid geldt. Deze herwaardering moet ertoe leiden dat in de sector politie slechts die functies worden aangewezen die uit een oogpunt van integriteit kwetsbaar kunnen zijn voor de nationale veiligheid.

Lees meer...

"Doordat de kennis van burgers en toezichthouders veelal niet gedeeld wordt, hebben we geen realistisch beeld van het gedrag van jongeren."

Dennis van Genderen
Netwerker

Bekijk dit artikel