Per 1 oktober 2017 is Heidi Nagelhout ons team komen versterken. Zij ondersteunt primair het landelijk Programmabureau Burgernet.

"Ik vind het mooi om te zien dat publiek en privaat elkaar vinden bij de bestrijding van ernstige criminaliteit"

Edwin te Velde
Adviseur