Op 20 en 21 april 2015 hebben negen vertegenwoordigers van opsporingsinstanties hun mening kenbaar gemaakt over concepten voor het “Digital Evidence Dashboard”. Dit vond plaats tijdens de “Proof of Concept 1” bij het TNO usability lab in Soesterberg. De projectleden van TNO leidden de deelnemers door de ontwikkelde concepten, ondersteund door projectleden van Tracks Inspector en In-pact.

Lees meer...

Op 4 maart 2015 werd in Leuven voor de Belgische politie een themabijeenkomst georganiseerd rondom TracksInspector.
Hoofdinspecteur Luc Luyckx van de zone Schelde-Leije gaf hierbij een indrukwekkend overzicht van de bereikte resultaten door de zes ‘gewone’ rechercheurs van de zone.
In een periode van 18 maanden werd in 33 gevallen gezocht naar digitale bewijsmiddelen. In 29 gevallen leverde dit (contra)bewijs of nuttige aanwijzingen op. Een duidelijk bewijs dat digitale opsporing binnen het bereik van tactisch rechercheurs is gekomen, wat met het Digital Evidence Dashboard nog gemakkelijker gaat worden.

Onder begeleiding van In-pact zijn politiecentralisten op bezoek geweest bij de NVD, EuroPAC en C-24.
Het doel van de Open huisdagen was het verbinden van de werelden van de PAC’s en politiemeldkamers, het bespreken van de laatste ontwikkelingen rond Live View en het uitwisselen van ervaringen. De inzet en gastvrijheid van de participerende PAC’s hebben deze dagen tot een succes gemaakt!

Tilburg verwarde man springt van dak, Leiden treinverkeer stilgelegd vanwege verwarde man, Badhoevedorp politie schiet verwarde man neer: zo maar een greep uit nieuwsberichten van het afgelopen weekend. Verwarde mensen die overlast veroorzaken of zelfs gewelddadig zijn, het wordt in toenemende mate ervaren als een maatschappelijk probleem. Burgernet wordt regelmatig ingezet voor het traceren van deze kwetsbare groep mensen.

Op 18 december 2014 is bekend gemaakt welke initiatieven een subsidie krijgen vanuit het stimuleringsfonds van the Hague Security Delta. Van de 17 aanvragen door consortia van bedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn 6 er geselecteerd.

Daaronder het project Digital Evidence Dashboard, dat ervoor gaat zorgen dat niet-technische rechercheurs in een vroeg stadium van een onderzoek al aan kunnen geven welke digitale bewijsstukken relevant zijn.

Lees meer...

"Het is prachtig dat het inrichten van het proces Handhaven ertoe heeft geleid dat het werk er eenvoudiger op is geworden."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel