Het Veiligheidsberaad heeft op 28 september 2012 de Handreiking Evenementenveiligheid vastgesteld. Hiermee is ook het instrument voor het opstellen van een risicoprofiel definitief geworden. Informatie over een verbeterde versie van het door de projectgroep geleverde instrument vindt u op deze website onder Voor U | Downloads.

Voor een goede beheersing van projecten is een ordelijke digitale mappenstructuur noodzakelijk.
In de logica van de uitvoering van projecten willen we digitaal opgeslagen documenten/bestanden snel kunnen vinden en raadplegen.
De ‘Standaard projectmappenstructuur’ kan u helpen bij het ordenen van uw projectdocumentatie.
Uiteraard kunt u deze naar eigen behoefte aanpassen.
U kunt deze structuur vinden op Voor u | Downloads.

Vanaf heden staat de brochure van ons instrument ‘Risicoprofiel Evenementen 1.1’ op onze website.
U vindt de brochure onder Voor u | Downloads.

Lees meer...

kaart servie 3Op 20 maart 2012 heeft In-pact opnieuw de training Jules® Essentials verzorgd voor functionarissen van de Servische politie. Het betrof een delegatie van operationeel analisten uit het domein zware, georganiseerde criminaliteitsbestrijding die geïnteresseerd aanschoven in het chique Haagse Novotel. Hoewel het hen gepresenteerde programma identiek was aan dat van hun chefs eerder, kreeg deze training gedurende de dag toch een iets andere wending. Men was met name geboeid door de diverse theorieën en methodieken die gepositioneerd zijn in het Jules Generiek Intelligence Proces (GIP) en de toepassingsmogelijkheden.

Lees meer...

Bij de Handreiking Evenementen Veiligheid is door de ontwikkelaars ook een instrument meegeleverd om het maken van het risicoprofiel te ondersteunen. De gebruiksvriendelijkheid van dit instrument was volgens de ontwikkelaars echter niet optimaal.

Lees meer...

"Met Jules hebben we een gevoelige snaar geraakt, het maken van toekomstscenario´s komt langzaam op gang."

Martino Routier
Senior adviseur