In juli 2006 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen de hoofdlijnen van het Referentiekader Gebiedsgebonden Politie vastgesteld als professionele standaard voor de Nederlandse politie. Het Referentiekader is opgesteld om te voorzien in de behoefte van korpsen om te kunnen beschikken over heldere indicatoren voor gebiedsgebonden politie (GGP).

Lees meer...

"Ik vind het mooi om te zien dat publiek en privaat elkaar vinden bij de bestrijding van ernstige criminaliteit"

Edwin te Velde
Adviseur