In juli 2006 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen de hoofdlijnen van het Referentiekader Gebiedsgebonden Politie vastgesteld als professionele standaard voor de Nederlandse politie. Het Referentiekader is opgesteld om te voorzien in de behoefte van korpsen om te kunnen beschikken over heldere indicatoren voor gebiedsgebonden politie (GGP).

Lees meer...

“Ik geniet ervan om vakmensen te ondersteunen en te ontlasten, zodat zij hun energie en creativiteit op het verbeteren van de keten kunnen richten.”

Emil Langendoen
Adviseur

Bekijk dit artikel