In-pact is een advies- en trainingsbureau, bestaande uit 6 vaste medewerkers en 9 netwerkers, voor organisaties die werkzaam zijn in het operationele deel van het domein “Openbare Orde en Veiligheid”. Deze organisaties ondersteunen we graag zodat zij beter in staat zijn hun doelen te behalen.

We kennen de bedrijfsprocessen en de cultuur van de opdrachtgevers in dit domein en combineren die kennis met onze ervaring en (laatste) inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

Hierbij ligt de nadruk op het implementeren en het borgen van veranderingen, wat we bij voorkeur doen in samenwerking met de klantorganisaties en andere betrokken partijen.

"Bovendien is verbeteren altijd mogelijk en de ervaringen in de afgelopen periode hebben ons geleerd dat de nieuwe inzichten een kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing mogelijk maken."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel.