Als 'professionals' vormen we een advies- en trainingsorganisatie die zich richt op de (in)richting van organisaties in de publieke veiligheidssector. Zelf hebben we gekozen voor een platte en flexibele inrichting: die vinden we het best passen bij het soort werk dat we doen.

We werken met een combinatie van vaste krachten en netwerkers bij onze klanten, waarbij we ondersteund worden door een managementassistente.

Van de mensen die in de uitvoering werken hebben er negen in het verleden bij de politie gewerkt.
Al de mensen in de uitvoering hebben een HBO of academisch niveau.

Karakterprofielen
Tijdens een teamtweedaagse hebben we onze identiteit volgens de Myer-Briggs Type Indicator (MBTI) in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren dat we – op één collega na (ST) – allemaal een NF- of NT- temperament hebben.
Dat betekent grofweg dat we gericht zijn op wat er tussen mensen gebeurt en op het faciliteren van hun leren (NF), c.q. op het bedenken van concepten en modellen (NT).
Daarbij is een NF dus vooral gericht op de mens in de organisatie (enthousiasmeren) en een NT op lange termijn ontwikkelingen en strategieën (hoogst mogelijke resultaat).

De Caluwé
Naar de kleurenindeling van veranderbenaderingen kunnen we onszelf typeren als: geen geel, een beetje rood, iets meer blauw , veel groen en het nodige wit.

Geel staat daarbij voor de politieke dimensie: belangen, macht, coalities, posities.
De kleur rood vertegenwoordigd de HRM-benadering: mensen prikkelen, motiveren, wederzijds respect, coaching, inspiratie, sfeer.
Blauw wordt gebruikt voor de ontwerpbenadering: eerst denken en dan (planmatig) doen, rationeel, maakbaarheid, objectiviteit, kennis en resultaten.
Groen vertegenwoordigt het ‘leren’:  samen oplossingen vinden, een veilige omgeving, begeleiding van het leerproces, reflectie.
Wit staat voor de benadering dat alles continu in beweging is: ‘Panta rhei’ (alles stroomt), chaos schept ruimte voor nieuwe evenwichten, energie, complexiteit en betekenis, zelfsturing.

"De GHOR is het voorbeeld van een goed werkende netwerk-organisatie binnen de OOV-sector."

John Rassin
Senior adviseur