Ondernemend & maatschappelijk betrokken.

Ondernemingszin leidt ertoe dat we graag werken aan nieuwe initiatieven op een resultaatgerichte wijze, maar daarbij zien we bedrijfsmatigheid niet altijd als de ultieme oplossing voor de publieke ruimte.
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid vinden wij dat we ons niet alleen moeten bekommeren om korte termijnbehoeften van de klanten, maar ook en vooral om hun lange termijn belangen.
Het welzijn van onze klanten en de maatschappij als geheel houden we dan ook in het oog bij het aannemen en uitvoeren van opdrachten.

“In-pact heeft een ‘gute Ruf’ zeggen wij in Limburg.”
Projectleider Limburg Zuid.


Toegevoegde waarde & duurzaamheid.

De waarde die we toevoegen is de meest bepalende succesfactor bij de vervulling van opdrachten.

“Dit hadden we op dit niveau zelf nooit voor elkaar gekregen.”
Voorzitter expertgroep klachtenbehandeling.

Als extra versterking daarvan is duurzaamheid een thema dat we van het grootste belang vinden. Dat speelt zowel bij de voorgestelde oplossingen als bij de uitvoering van processen een belangrijke rol én in ons eigen gedrag.


Professionaliteit & integriteit.
Als organisatie van ‘professionals’ leggen we de lat hoog op het gebied van kwaliteit, zelfstandigheid, transparantie en inlevingsvermogen. Het integer omgaan met informatie van / over klanten en het met respect bejegenen van alle personen horen daar als vanzelfsprekend bij.
Onze aandacht, nabijheid en ons professioneel handelen willen wij zo persoonlijk mogelijk laten aansluiten bij onze klant. Wij vinden het van belang dat managers in maatschappelijke en dienstverlenende organisaties hun klanten zo effectief mogelijk bedienen. Het richten van de energie op de interne processen kan hierbij ondersteunen. Hierbij faciliteren professionele managers in hun organisatie en verantwoordelijkheiddomein de medewerkers en steken niet al hun energie in ‘command & control’.


Authenticiteit & kwaliteit.

Aanzien, macht, status en positie zijn geen waarden die wij nastreven. Op een reële, eerlijke en authentieke wijze én met open vizier onze klanten bedienen, kenmerkt ons daarentegen wél.
Daarbij past een betrokken en participatieve advies- en ondersteuningsrol, zoals wij die graag uitoefenen. Betrokken bij het wel en wee van de veiligheidssector en haar maatschappelijke klanten; gericht op vergroting van het probleemoplossend vermogen van de klantorganisaties en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat beschouwen wij als kwaliteit leveren.
Daarbij past geen afstandelijk advies, maar wel het samen werken aan het creëren van duurzame oplossingen (denken én doen).

“Toen we in het voorjaar afspraken om in oktober resultaten op te leveren,
had ik er een hard hoofd in dat we dat ook voor elkaar zouden krijgen.
Dat is dankzij jullie wel gelukt.”
Projectleider politie.


Passie voor professie & samen sterk.
Onze passie voor het vak en de veiligheidssector ligt aan de basis van onze dienstverlening: de professionals in de veiligheidsorganisaties als de Nationale Politie, bijzondere opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer en ambulancediensten helpen de prestaties te verbeteren. Bij het creëren en in stand houden van die situatie tonen wij onze meerwaarde aan.
Daarbij gaan we niet uit van een concurrentiebenadering, maar zoeken we actief naar partnerships met andere organisaties.

"Bovendien is verbeteren altijd mogelijk en de ervaringen in de afgelopen periode hebben ons geleerd dat de nieuwe inzichten een kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing mogelijk maken."

Gonne Schras
Senior adviseur

Bekijk dit artikel.