Wij leveren vanuit maatschappelijke ondernemingszin en betrokkenheid ónze bijdrage aan een veilige en duurzame samenleving door organisaties en samenwerkingsverbanden die werken aan de veiligheid in de samenleving te ondersteunen:  zowel nationaal als internationaal.
Dit doen we door hen te adviseren en te helpen bij het continu verbeteren op de weg naar een excellente bedrijfsvoering.
Daarbij schromen we er niet voor om zelf de handen uit de mouwen te steken (denken én doen).

Toelichting
Zorgdragen voor de veiligheid in de samenleving is één van de kerntaken van de overheid. Als marktorganisatie ondersteunen wij overheidsorganisaties en hun samenwerkingsverbanden en leveren zo een indirecte bijdrage aan een veilige samenleving.
We beseffen dat we hiermee ons werkterrein sterk afbakenen. Dit doen we omdat we vinden dat we écht toegevoegde waarde hebben op dit terrein: we begrijpen wat er speelt in de veiligheidssector en we kennen de branche door en door. Dit uit zich in een sterk betrokken werkstijl: we introduceren niet alleen ideeën en concepten, maar helpen ook om ze ingevoerd en geborgd te krijgen.
Daarnaast staat duurzaamheid hoog in ons vaandel. Duurzaamheid niet alleen door een zo optimaal mogelijke besteding van (overheids)geld voor de veiligheid, maar ook door het leefbaar maken en houden van de samenleving. Goed toepasbare lange termijnoplossingen voor veiligheidsvraagstukken spelen daarin de hoofdrol.

“Jullie zitten er meteen in en hebben dus geen inwerktijd nodig.”
Landelijk programmamanager politieprogramma.

"Met Live View worden overvallers op heterdaad gepakt en daar doen we het voor."

Emil Langendoen
Adviseur