Samenwerken
We zien een maatschappelijke verandering waarin autonome organisaties  meer en meer gaan werken in samenwerkingsrelaties die zich kenmerken door wederzijdse afhankelijkheid (allianties, co-creaties, ketens en netwerken). Dit gebeurt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid in publiek-publiek en publiek-private verbanden.
Daarnaast zien we in het veiligheidsdomein de relatie tussen burger en overheid in toenemende mate veranderen: van de burger als subject van overheidstoezicht naar een burger met een actieve, participerende rol.
In de uitvoering werken we samen met mensen uit de betrokken organisaties waardoor er ook kennis in de eigen organisatie beschikbaar komt en er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat.
Onze kennis van de cultuur van veiligheidsorganisaties leidt daarbij niet alleen tot meer reële oplossingen in het heden, maar stelt ons ook in staat onze klanten beter te begeleiden in hun ontwikkelingsproces.

Onze visie
Ons streven is gericht op het zijn van een professionele en excellente dienstverlener voor publieke en private organisaties in het (internationale) veiligheidsdomein. We zijn ons bewust dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met opdrachtgevers en partners. Hulp vragen indien nodig en hulp verlenen indien gevraagd. Aandacht hebben voor degenen met wie je samenwerkt. Dat is professionaliteit die zich uit in de kwaliteit van het werk.

“Ik geniet ervan om vakmensen te ondersteunen en te ontlasten, zodat zij hun energie en creativiteit op het verbeteren van de keten kunnen richten.”

Emil Langendoen
Adviseur

Bekijk dit artikel