Bij opdrachten richten we ons op het versterken van cyclisch denken en doen binnen de klantorganisaties en leggen daarbij extra nadruk op organisatieontwikkeling, het implementeren en borgen waarbij we het klantperspectief nadrukkelijk betrekken.
De cyclus van (her)ontwerpen – implementeren – uitvoeren – toetsen / bestuderen – bijstellen (PDCA) wordt veelal nog niet helemaal rond gemaakt, waardoor het lerend vermogen van de organisaties vaak nog niet tot volle wasdom is gekomen.

Alles in één keer perfect doen is een illusie: spiraalsgewijs groeien hanteren we dan ook als uitgangspunt.
Ons startpunt is steeds de positie van de klant op een groeispiraal. Eén stap verder komen is daarbij de minimale aspiratie die wij samen met de klant willen bereiken.

Dit doen we door de volgende diensten te leveren:

  • Ontwerpen en inrichten van organisaties en organisatie-onderdelen.
  • Begeleiden van veranderingstrajecten (van ideevorming en ontwikkeling, via implementatie naar een geborgde nieuwe situatie), waarbij de cultuur van de organisatie nadrukkelijk onderdeel is van het traject.
  • Programmaondersteuning: meewerken en –coördineren in programma’s van individuele organisaties of samenwerkingsverbanden.
  • Projectleiding van ontwikkel-, verbeter- en implementatieprojecten.
  • (Bege)leiden van projecten in netwerken: partijen bij elkaar brengen, gezamenlijke oplossingen creëren en realiseren.
  • Begeleiden van de samenwerking en uitwisseling van en tussen organisaties. Organisatieontwikkeling (diagnose, advies en implementatie).
  • Uitvoeren van proces- en veiligheidaudits.
  • Coaching van programma- en projectmanagers en anderen.
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen.

 

"De politie" bestaat niet. Dat weten we bij In-pact als geen ander".

Edwin te Velde
Adviseur