Afbeelding contactpersoon
Netwerker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inspiratiebron
Ondernemen, innoveren en de dynamiek van mensen zijn mijn drijfveren. Het is mijn stellige overtuiging dat mensen graag iets voor elkaar willen betekenen in de omgeving waarin zij leven en werken. Mensen die samenwerken voelen zich onderling verbonden. Die energie leidt tot inspiratie en bezieling. Maar er is ook een primaire behoefte aan “eigen” ruimte om goed te kunnen functioneren en presteren. Een voortdurende zoektocht naar balans en evenwicht, die soms ook spanning en crisis oplevert. In zo’n turbulent proces wil ik graag iets betekenen. Voor die ander? Ja, maar ook voor mijzelf, voor mijn eigen energie en inspiratie. “Stilstaan bij wat je beweegt en bewegen door bezieling” is mijn motto.

In-pact
Begin 2008 ben ik gestart met een eigen organisatieadviesbureau: Voordeverandering.
Analyse, advisering, coaching/begeleiding , training en risicomanagement bij profit en non-profitbedrijven in de veiligheidssector zijn mijn aandachtsvelden. Bij In-pact werk ik als zelfstandige sinds juni 2008 in een netwerkverband. Ook werk ik bij de politie Limburg-Noord als programma-manager gebiedsgebonden politie.

Samen voor Veiligheid
Onze veiligheidsvraagstukken vragen om nieuwe innovatieve bijdragen. Onze geëmancipeerde burger wil zelf ook nadrukkelijk verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in zijn directe leef- en werkomgeving en daar een bijdrage aan leveren. Organisaties die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid zijn op zoek naar 'verbinding' met burgers om tot duurzame samenwerkingsverbanden te komen. Dit vraagt om strategische heroriëntaties, cultuurveranderingen en veranderingen in de bedrijfsprocessen. Op die thema’s leef ik me graag uit. Veiligheid is toch iets van ons allemaal!

Goed in
Als “externe” door een andere bril kijken. Het snel inzien van kansen en bedreigingen bij organisatieveranderingen, die vaak ander en nieuw gedrag vragen van de leidinggevenden en medewerkers. Het signaleren en bespreekbaar maken van standaard (ingeslepen) gedrag. Het ontwikkelen van vernieuwende energie en dynamiek. Het verbreden van het handelingsrepertoire. En vooral samen leren, innoveren en werken.

Interessantste ervaringen
Interim-management bij een politiekorps dat een enorme ontwikkelachterstand had ten opzichte van de haar omringende politie-eenheden en mede hierdoor in een enorme crisis terecht kwam. En dit korps integreren met een drietal aangrenzende kleinere politie-eenheden.
Het integreren van een analyseafdeling met een tweetal specialistische inlichtingen- en een algemene inlichtingendienst tot één informatieafdeling, die procesgeoriënteerde en vraaggestuurde werkt vanuit één loket, met een strategische heroriëntatie op de klantomgeving.

Hiervoor
Mijn ervaring in organisatieveranderingen heb ik voornamelijk opgedaan als politiechef en als manager bij een publiek-private onderneming. Dit richtte zich op reorganisaties en integratie van afzonderlijke politie-eenheden tot één eenheid, crisismanagement en het beter verbinden met haar omgeving van een landelijk opererend publiek-privaat samenwerkingsverband. Veelal ging dit samen met een herinrichting en verbetering van de bedrijfsprocessen, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening of een strategische heroriëntatie. Ik heb mijn competenties ook kunnen ontwikkelen door het volgen van een aantal opleidingen, zoals de politieacademie, diverse trainingscycli gericht op verander- en crisismanagement, auditoropleidingen van het Instituut Nederlandse Kwaliteit en het behalen van een mastergraad in organisatie en veranderkunde bij het SIOO.

"Met Jules hebben we een gevoelige snaar geraakt, het maken van toekomstscenario´s komt langzaam op gang."

Martino Routier
Senior adviseur