Wilt u inspelen op ontwikkelingen in uw omgeving door de strategische koers van uw afdeling te wijzigen?
Gaat uw afdeling intensief samenwerken met een partner en wilt u de werkprocessen naadloos op elkaar laten aansluiten?
Zit u in de opstartfase van een project en bent u nog zoekende naar een passende inrichting?

Onze adviezen bestrijken een groot spectrum van organiseren.
Hoe divers de vraagstukken ook zijn en hoe uitlopend het resultaat ook is, de adviezen worden gekenmerkt door twee aspecten:

  • maatwerk;
  • betrokkenheid van de belanghebbenden.

Wij geloven niet in een wonderformule die op al uw vraagstukken van toepassing is.
Op basis van een intake en diagnose stippelen we samen met u een traject uit. Daarbij putten we uit diverse bedrijfskundige en bestuurskundige invalshoeken, gecombineerd met onze ervaring binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid. Een tweede uitgangspunt vormt betrokkenheid van de medewerkers. Onze adviezen komen tot stand door in gesprek te treden met de mensen van de werkvloer en hun expertise tot zijn recht te laten komen.

In-pact beschikt over expertise op het gebied van verandermanagement, procesbegeleiding, procesmanagement, programma- en projectmanagement en informatiemanagement.

“Ik geniet ervan om vakmensen te ondersteunen en te ontlasten, zodat zij hun energie en creativiteit op het verbeteren van de keten kunnen richten.”

Emil Langendoen
Adviseur

Bekijk dit artikel