Als de communicatie eenduidig moet zijn.

Informatiemanagement is een vakgebied, dat zich bezighoudt met de wijze waarop organisaties nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien.

Onze diensten richten zich daarbij vooral op de communicatie in koppelvlakken. Dat kunnen zowel koppelvlakken tussen organisaties zijn, zoals bijvoorbeeld binnen de Strafrechtketen, als tussen processen binnen de organisatie.
Diensten die wij op dit gebied leveren zijn:

  • definiëren en beschrijven van koppelvlakken met behulp van de EBV (Elektronisch BerichtenVerkeer)
  • ontwerpen van berichtspecificaties voor (interne) communicatie en dessgewenst het maken van sjablonen daarvoor.

"Op lokaal niveau zie ik initiatieven ontstaan om de informatiedeling in de Jeugdzorg te organiseren waardoor het beter mogelijk wordt kinderen de juiste zorg te bieden."

Gerrit van de Ven
Senior adviseur

Bekijk dit artikel