Als de klant voorop staat.

In uw organisatie is uw belangrijkste doel uw afnemers/klanten een optimale dienstverlening aanbieden.
Uitgaande van de stelling dat de kwaliteit van producten en diensten in het voortbrengingsproces tot stand komt, zijn wij van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening in de processen moet worden geborgd.

Procesmanagement richt zich hierop, door processen in te richten en te verbeteren vanuit de klantvraag, zijnde de te leveren producten en diensten conform de afgesproken kwaliteitseisen. Processen worden door In-pact ontworpen en beschreven “van buiten naar binnen”.  In-pact hanteert hierbij onder meer de Ordenings  Methodiek Processen (OMP). Dit is een methode, die aansluit bij het Rijnlands denken, met de focus vooral op het krijgen van overzicht en inzicht in de processen van de organisatie, zodat de sturing gemakkelijker wordt. Daarbij wordt uitgegaan van vakbekwame medewerkers met een zekere mate van zelfregulering.  

Procesgericht werken en sturen levert u het volgende op:

  • Betere kwaliteit van de bedrijfsvoering (aparte sturing op de kwaliteitsaspecten)
  • Toename effectiviteit en efficiency (resultaat c.q. prestaties centraal)
  • Hogere overdraagbaarheid (overdracht en uitwisselbaarheid kennis)
  • Betere beheersbaarheid (zelfsturing binnen kaders)
  • Groter lerend vermogen (identificatie en herstel van (latente) fouten)

Doordat het functioneren van uw organisatie transparanter wordt kunt u de kwaliteit naar uw afnemers groter maken (onder meer de leverbetrouwbaarheid en levervoorspelbaarheid verbeteren).

Voorbeelden van concrete diensten die we u op dit terrein kunnen leveren zijn:

  • beschrijven c.q. (her)ontwerpen van processen;
  • ontwikkelen van prestatie-indicatoren;
  • implementeren van processen;
  • uitvoeren en begeleiden van procesaudits;
  • processen harmoniseren.

 

 

"De betrokkenheid gaat verder dan ambtelijke betrokkenheid. Iedereen staat echt achter het Burgernet-gedachtengoed."

Edwin te Velde
Adviseur

Bekijk dit artikel