Als er meerdere resultaten in samenhang bereikt moeten worden.

Als de gewenste verandering het niveau van één project overstijgt is programmamanagement vaak een goede vorm om de gewenste effecten te bereiken.

Daarmee zijn programma's meteen ook complexer dan projecten, zeker als er meerdere partijen bij betrokken zijn!

Programmamanagement wordt dan ook toegepast om doelgericht sturing te geven aan meerjarige veranderprogramma’s. Daarbij wordt er sterk op gelet dat projectoverstijgende zaken in lijn met de doelen en doelstellingen van het programma blijven. Met een integrale aanpak worden de programmaresultaten geïmplementeerd.

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van vragen als hoe het programma op te zetten en in te richten, welke partijen (actief) te betrekken, hoe de voortgang en de resultaten te monitoren en hoe de onderliggende projecten en activiteiten aan te sturen.

Als u ook een bijdrage wenst binnen de uitvoering van programma's kunt u een beschrijving van dat soort diensten hier vinden.

"In-pact heeft meegeholpen om het "vergeten" proces in de crisisbeheersing in te richten."

Gonne Schras
Senior adviseur