Uw organisatie heeft een capacitaire behoefte. Om diverse redenen zijn (lijn)functies binnen uw organisatie niet ingevuld. In-pact is in staat deze functies tijdelijk in te vullen en bepaalt samen met u het profiel en de taken van de managementrol.

Projectmanagement heeft tot doel dat de door uw organisatie gedefinieerde projectresultaten binnen de tijd, volgens afgesproken kwaliteit en budget worden opgeleverd. U heeft de behoefte aan projectmanagers die projecten voor u leiden of adviseurs die mede richting geven aan de uitvoering ervan.
De methodiek Prince2 wordt als hulpmiddel gebruikt. Dit impliceert dat projecten gestructureerd georganiseerd worden. Hierdoor zijn overschrijdingen en afwijkingen tijdig op te merken en kunnen tijdig maatregelen worden getroffen.

In-pact projectmanagers hebben ervaring met het leidinggeven aan projecten. De projectmanager stuurt resultaatgericht maar verliest de mens en omgeving niet uit het oog. Materiedeskundigheid en kennis van uw sector worden gecombineerd met managementvaardigheden.

Adviseurs van In-pact hebben tevens ervaring met ondersteuning bieden aan projectmanagers binnen uw organisatie. De invulling van de werkzaamheden is divers: beleidsmatige ondersteuning, maken en bijhouden van planningen of bieden van inhoudelijke deskundigheid. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor het eindresultaat en zijn betrokken bij het werk.

Programmamanagement wordt toegepast om doelgericht sturing te geven aan meerjarige veranderprogramma’s. Waarbij er sterk op gelet wordt dat projectoverstijgende zaken in lijn met de doelen en doelstellingen van het programma blijven. Met een integrale aanpak worden de programmaresultaten geïmplementeerd.

In-pact programmamanagers gebruiken hun eigen ervaring en deskundigheid bij het managen van programma’s, gesteund door een achterban van collega adviseurs.
De methodiek Managing Succesfull Programs (MSP) wordt vaak als hulpmiddel toegepast.

Adviseurs van In-pact hebben tevens ervaring met ondersteuning bieden aan programmamanagers. Daarbij kan het gaan om: leiden c.q. begeleiden van projecten, beleidsmatige ondersteuning, maken en bijhouden van planningen of het bieden van inhoudelijke deskundigheid. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor het eindresultaat en zijn betrokken bij het werk."Met Live View worden overvallers op heterdaad gepakt en daar doen we het voor."

Emil Langendoen
Adviseur