Programmamanagement wordt toegepast om doelgericht sturing te geven aan meerjarige veranderprogramma’s. Waarbij er sterk op gelet wordt dat projectoverstijgende zaken in lijn met de doelen en doelstellingen van het programma blijven. Met een integrale aanpak worden de programmaresultaten geïmplementeerd.

In-pact programmamanagers gebruiken hun eigen ervaring en deskundigheid bij het managen van programma’s, gesteund door een achterban van collega adviseurs.
De methodiek Managing Succesfull Programs (MSP) wordt vaak als hulpmiddel toegepast.

Adviseurs van In-pact hebben tevens ervaring met ondersteuning bieden aan programmamanagers. Daarbij kan het gaan om: leiden c.q. begeleiden van projecten, beleidsmatige ondersteuning, maken en bijhouden van planningen of het bieden van inhoudelijke deskundigheid. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor het eindresultaat en zijn betrokken bij het werk."De politie" bestaat niet. Dat weten we bij In-pact als geen ander".

Edwin te Velde
Adviseur