In-pact adviseert en geeft leiding aan projecten. De methodiek Prince2 wordt als hulpmiddel gebruikt. Dit impliceert dat projecten gestructureerd georganiseerd worden. Hierdoor zijn overschrijdingen en afwijkingen tijdig op te merken en kunnen tijdig maatregelen worden getroffen. Hier leest u meer over Project-management.

Hieronder treft u de link aan naar de Prince2-sjablonen voor Microsoft Word (vanaf versie 2000).

Download: zipPrince2_sjablonen_2014.zip288.63 KB

Op dit moment zijn de volgende sjablonen opgenomen in het ZIP-bestand:
Acceptatiecriteria
Afwijkingsrapport
Business Case
Communicatieplan
Dagelijks Logboek
Fase eindrapport
Faseplan
Hoofdpuntenrapport
Leerpuntenlogboek
Leerpuntenrapport
Productbeschrijving
Projecteindrapport
Projectinitiatiedocument
Projectissue
Projectplan
Projectvoorstel
Risicologboek
Voortgangsrapport
Werkpakket
Wijzigingsverzoek

"Met Live View worden overvallers op heterdaad gepakt en daar doen we het voor."

Emil Langendoen
Adviseur